Huoneiston kunnossapito- ja muutostyöt

Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkaalla on oikeus tehdä muutoksia omissa tiloissaan. Osakkaan on 1.7.2010 jälkeen ilmoitettava kaikista sellaisista muutostöistä, jotka voivat vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkaan hallinnassa olevien tilojen käyttämiseen työn aikana. Ilmoituksesta tulee ilmetä tiedot, joiden pohjalta yhtiö tai toinen osakas voi arvioida hyvän rakennustavan noudattamista sekä muutostyöstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai vahinkoa. Ilmoituksen yhtiö pyrkii käsittelemään viivytyksettä. Työtä ei saa aloittaa ennen kuin yhtiöllä on ollut kohtuullinen aika ilmoituksen käsittelyyn.

Yhtiön tulee riittävällä laajuudella valvoa työtä ja sen toteuttamista. Hankkeen toteuttava osakas vastaa valvonnasta aiheutuvista kuluista. Yhtiö sisällyttää jatkossa isännöitsijätodistukseen tiedot tehdyistä muutostöistä sekä pyydettäessä toimittaa isännöitsijätodistuksen tilaajalle osakkaan muutostyöilmoituksen.

Ilmoittamatta tehdyt remontit, joiden tekemistä yhtiö ei ole voinut valvoa, katsotaan vahingon sattuessa aina virheellisesti tehdyiksi. Tällöin näyttötaakka työn suorittamisesta on osakkaalla. Ilmoitusmenettely ja työn valvonta ovat siis myös osakkaan oman edun mukaisia. Suunnitellessasi remonttia, ole yhteydessä isännöitsijääsi. Isännöitsijältä saat tarkempia toimintaohjeita ja tarvittaessa muutostyön ilmoituslomakkeen.

Alla olevista linkeistä voit ladata ilmoituslomakkeen ja ohjeet sen täyttämiseksi. Lomakkeen voi täyttää suoraan tietokoneella, mutta allekirjoitusta varten lomake tulee lopuksi tulostaa. Toistaiseksi lomaketta ei voi lähettää suoraan verkkopalvelusta.

Lataa myös valmis lomakepohja naapureille ilmoittamista varten. On hyvän tavanmukaista ilmoittaa remontista ilmoitustaululla tai jakamalla tiedote naapureille hyvissä ajoin ennen työn aloitusta.

Lataa "muutostyön ilmoituslomake" »

Lataa "remontti-ilmoitus naapureille" »

Ekoisännät Ky Rullakatu 18 C Puh. (03) 751 3184 » toimisto(a)ekoisannat.fi
Y-tunnus: 0577419-5 15900 LAHTI Fax (03) 751 3306 » www.ekoisannat.fi